Funktions-Düse mit Mundstück

A11.12

Merkmale:

  • Flachstrahl individuell einstellbar: senkrecht, waagrecht oder schräg
  • ( 1 ) Edelstahleinsatz
  • ( 2 ) Keramikeinsatz

 

  

 

Technische Daten:    
Betriebsdruck max. 220 bar
 
Temperatur max. 80 °C
 
Eingang
G 1/4 "IG
  

 

 

Artikelnummer:

 Winkel:

 ( 1 )  0°

 ( 1 )  15°

 ( 1 )  25°

 ( 1 )  45°

 ( 1 )  60°
 ( 2 )  20°

 D  020

 99.2672.00020

 99.2672.15020

 99.2672.25020

 99.2672.45020

 99.2672.60020 99.2672.20020
 D  025  99.2672.00025  99.2672.15025  99.2672.25025  99.2672.45025 99.2672.60025 99.2672.20025
 D  030  99.2672.00030  99.2672.15030  99.2672.25030  99.2672.45030 99.2672.60030 99.2672.20030
 D  035  99.2672.00035  99.2672.15035  99.2672.25035  99.2672.45035 99.2672.60035 99.2672.20035
 D  040  99.2672.00040  99.2672.15040  99.2672.25040  99.2672.45040 99.2672.60040 99.2672.20040
 D  045  99.2672.00045  99.2672.15045  99.2672.25045  99.2672.45045 99.2672.60045 99.2672.20045
 D  050  99.2672.00050  99.2672.15050  99.2672.25050  99.2672.45050 99.2672.60050 99.2672.20050
 D  055  99.2672.00055  99.2672.15055  99.2672.25055  99.2672.45055 99.2672.60055 99.2672.20055
 D  060  99.2672.00060  99.2672.15060  99.2672.25060  99.2672.45060 99.2672.60060 99.2672.20060
 D  065  99.2672.00065  99.2672.15065  99.2672.25065  99.2672.45065 99.2672.60065 99.2672.20065
 D  070  99.2672.00070  99.2672.15070  99.2672.25070  99.2672.45070 99.2672.60070 99.2672.20070
 D  075  99.2672.00075  99.2672.15075  99.2672.25075  99.2672.45075 99.2672.60075 99.2672.20075
 D  080  99.2672.00080  99.2672.15080  99.2672.25080  99.2672.45080 99.2672.60080 99.2672.20080
 D  090  99.2672.00090  99.2672.15090  99.2672.25090  99.2672.45090 99.2672.60090 99.2672.20090
 D  100  99.2672.00100  99.2672.15100  99.2672.25100  99.2672.45100 99.2672.60100 99.2672.20100
 
© 2017 Cleantecs GmbH